Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Потребител

Тук можете по всяко време да промените потребителските си данни и парола.

ВПИСВАНЕ

Ако сте вече регистриран, моля въведете вашия имейл адрес и парола и натиснете вписване.

Забравили сте си паролата?
 

Все още нямате регистрация? Изберете сега Регистриране.

AKSHeaderItemTypeRegister

AKSHeaderItemTypeForgottenPW

AKSHeaderItemTypeChangePW

Търсене

Избор на език

Страна

CAD софтуер

С нашите софтуерни модули SchüCad.jpg CAD Ви предлагаме една работна платформа, с която бързо и прецизно да се справите със своите графични и конструктивни задачи. SchüCad работи на базата на световния лидер - конструктивния софтуер AutoCAD®. Това Ви позволява лесен обмен на данни с Вашите партньори и ефективно обработване на чертежите в цеха.​ Модулът ATHENA|SE предлага разширени възможности за приложение благодарение на своите всеобхватни командни функции, създадени специално за бранша.

 

 

 

 

Модулите CAD накратко

SchüCad
Модулът SchüCad предлага двустранна връзка към SchüCal advanced. Множеството специфични за металообработването функции позволяват бързо и сигурно изготвяне на чертежи, също и в 3D-формат.

S-Cad
Модулът S-Cad покрива всички функции за изработка на 2D-чертежи. Връзка с SchüCal basic допълва специфичните за металообработването функции.

ATHENA|SE
Със своите създадени специално за металостроенето функции модулът ATHENA|SE предлага множество конструктивни възможности. Интелигентни обекти позволяват бързо конструиране, при което например може да се заложи информация за материала. В този модул също така е включена и богата библиотека със стандартни части, като напр. функции за статическо изчисление.

SchüCad Inventor и SchüCad Revit
С включването на продуктите на Autodesk Inventor® и Revit® получавате множество възможности за 3D-планиране. С връзките към SchüCal advanced и SchüCal enterprise BIM-модели от Autodesk Revit® могат да бъдат обработени така, както и сложни 3D-модели вкл. обработки от Аutodesk Inventor®.

 

Функции CAD - описание

Специфични за металостроенето конструктивни команди CAD
За изработката на присъединявания на детайли приложението Schüco CAD предоставя множество допълнителни конструктивни команди, напр. изработка и корекция на: фолиа, изолации, уплътнения, блокове от стъкло и панели.
Данните за дебелината на материалите, дължината на сегментите, радиусите, примерните положения и артикулните номера могат да бъдат зададени предварително или при необходимост веднага да се въведат.

CAD-връзка към SchüCal
Чрез тази връзка могат да се експортират различни чертежи:
Генериране на разрез: Разрезите на елементите в SchüCal заедно с изгледа на елементите могат да се експортират  в SchüCad или S-Cad с едно натискане на бутона
План на стъклата: Специално за стъклата на моделите планът на стъклата и панелите осигурява сигурна поръчка към доставчика на стъкла или панели
Изобразяване на отделните части: Монтажната работа се подпомага посредством изобразяването на отделните части и списъка за производство

Библиотека CAD
Библиотеката съдържа системните артикули на Schüco и Jansen, които чрез въвеждане на артикулния номер лесно и бързо могат да се добавят към чертежа. Също така могат да се избират и разрези на обичайни детайли с Schüco и Jansen. Библиотеката със стандартни части допълва съдържанието на CAD-библиотеката.

Издаване на карта на профила
Всякаква механична обработка върху профила може да се експортира в SchüCad. Издаването на карта на профила показва всички страни на профила, върху които ще има обработка вкл. оразмеряването. Допълнителна таблица съдържа описанието на обработките, координатите вкл. дълбочина на обработката, както и данни за артикулните номера и наименованията на артикулите. С помощта на тази функция обработката може да се планира по-добре и могат да се подсигурят необходимите инструменти.

Произволна конструкция
Чрез начертаването на произволни скици могат да се изработят и най-сложните конструкции. В SchüCad осите на профилите се дефинират чрез линеални графики и се задават за съответните цели на употреба. Тези графични информации се разчитат в SchüCal, онагледяват се с профили и 3D елемент с всичките му детайлни чертежи. По-нататъшната изработка на елемента, като разпределяне на полетата и онагледяването с елементите за вграждане, се извършва в SchüCal чрез съответните инструменти. Това обемно изображение отново може да се експортира в SchüCad. По този начин без проблем е възможна по-нататъшната обработка на реалистично изображение в CAD.