Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Потребител

Тук можете по всяко време да промените потребителските си данни и парола.

ВПИСВАНЕ

Ако сте вече регистриран, моля въведете вашия имейл адрес и парола и натиснете вписване.

Забравили сте си паролата?
 

Все още нямате регистрация? Изберете сега Регистриране.

AKSHeaderItemTypeRegister

AKSHeaderItemTypeForgottenPW

AKSHeaderItemTypeChangePW

Търсене

Избор на език

Страна

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Информация за администратора на лични данни:

АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД

Булевард „Околовръстен път" №3, ет. 2

България, София 1618

 

Телефон: + 359-2-817 19 20

Факс: + 359-2-817 19 30

e-Mail: office@alukoenigstahl.bg

Уебсайт: www.alukoenigstahl.bg

ЕИК: 831281126

 

Общи условия за ползване на този сайт

Радваме се да Ви посрещнем на нашия уебсайт и оценяваме Вашия интерес към нашата компания и продуктите ни. Интернет страницата www.alukoenigstahl.bg („Уебсайтът“) е предмет на следните условия за използване. Тези условия се отнасят до взаимоотношенията между съответния потребител и АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД като дружество, управляващо този Уебсайт, и се считат за задължителни, когато се осъществява достъп до Уебсайта. За нас приложимостта на тези условия е част и от желанието ни да се чувствате сигурни по отношение на защитата на Вашите лични данни. Ако специални условия, приложими за отделни потребители на този Уебсайт, се различават от посочените в тези Общи условия за използване, то това ще бъде изрично посочено в съответната страница на Уебсайта. В такива единични случаи се прилагат и специалните условия за използване. По-долу ще получите подробна информация относно използването на нашия Уебсайт.

Този Уебсайт се поддържа в съответствие с най-добрите практики, свързани с осигуряване на сигурност, надеждност и достъпност. Въпреки това, ние не гарантираме, че предоставяната на Уебсайта информация е изчерпателна, актуална и без грешки.

Потребителят използва Интернет на своя собствена отговорност. По-специално, АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД не носи отговорност както за неизправност на интернет мрежата поради технически обстоятелства, така и за самия достъп до интернет мрежата. Освен това компанията не носи отговорност, в случай на прекъсване на достъп на предлаганите чрез този Уебсайт услуги и в случай на невъзможност за достъп до желаната връзка.

АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД също така не носи отговорност за преки или непреки щети, произтичащи от използването на данните и информацията на уебсайта. Поради това отговорността за последващи щети и загубени ползи, както и замяната на имуществени щети по смисъла на раздел 9 от Закона за отговорността на продуктите, са взаимно изключени.

Чрез използването на този Уебсайт Вие потвърждавате валидността и приложимостта на настоящите Общи условия за използването на Уебсайта. В случай, че не приемете тези условия, ние любезно Ви приканваме да не използвате този Уебсайт. Ако някое от Вашите корпоративни общи условия е в противоречие с настоящите условия, тези Ваши общи условия следва да не се считат за съгласувани и следователно се считат за неприложими.

С настоящото ние Ви разрешаваме да посещавате нашия Уебсайт и да изтегляте поместена на него информация, при условие, че защитавате и не нарушавате нашите права, особено права, произтичащи от законодателството, регламентиращо авторското право и сродните му права. Това означава, че нямате право да променяте по какъвто и да било начин, да предавате на трети страни или да предоставяте на трети лица права върху този Уебсайт или части от него, било то онлайн или офлайн след извършено изтегляне.

Всякакво неправилно използване на този Уебсайт би могло да представлява нарушение на законодателството, регламентиращо сферата на авторското право, правата върху търговски марки и интелектуална собственост, защита от нелоялна конкуренция или други. В случай на каквото и да било такова нарушение ние имаме правото да Ви откажем по-нататъшен достъп до нашия Уебсайт, да поискаме по съдебен или административен ред изземване и унищожаване на всички данни, получени посредством нашия Уебсайт, както и да предявим иск за обезщетение за всякакви вреди, възникнали в резултат на подобно неправомерно използване.

Всяко едно ползване на Уебсайта в неговата цялост или на части от него, в това число текстове, части от текстове, изображения, видеоклипове и/или аудио данни, както и всяко едно действие, бездействие или допусната небрежност във връзка с използването на Уебсайта, се подчиняват изключително на българското законодателство. Съдът, където се намира седалището на нашето дружество, ще се счита за компетентен за разрешаването на всякакви правни спорове, произтичащи от използването на този Уебсайт.

АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД си запазва правото периодично да променя настоящите условия за използване на Уебсайта и да ги привежда в съответствие с всякакъв нов технологичен и законодателен напредък и развитие. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане невалидна по някаква причина, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. Подобна разпоредба, която най-близо съответства на търговската цел и идеята на невалидната разпоредба, следва да замени последната. Същото се прилага и в случай на допуснат пропуск в тези Общи условия за ползване на Уебсайта.

Политика за защита на данните

Общи условия

Тази политика за конфиденциалност посочва информацията, която е предоставена или съхранявана при използването на Уебсайта на дружествата от ALUKÖNIGSTAHL Group (наричана по-долу "AKS" или "ние") и как AKS в последствие защитава тези данни. Тази политика за конфиденциалност важи за уебсайтове и услуги, притежавани и управлявани от AKS или от наше име и по наше възлагане. Ние не  можем да контролираме линковете (връзките с други интернет страници), произтичащи от нашите услуги, предлагани чрез уебсайтовете ни. Въпреки това за нас защитата на личните данни е от съществено значение. Обработката на данни се извършва въз основа на и в съответствие с  императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни и пряко приложимото законодателство на Европейския съюз.

Тази декларация за защита на данните е адресирана до всеки посетител на нашия уебсайт („субект на данни“ или „вие“).

1.      СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

Когато използвате нашия уебсайт, ние можем да обработваме личните данни, които доброволно ни предоставяте (например като част от Вашата регистрация или чрез нашата форма за контакт).

Можете обаче да посетите нашия уебсайт, без да ни предоставяте активно информация за Вас. В този случай ние събираме само определени данни, които Вашият браузър предава на сървъра на нашия уебсайт (така наречените "регистрационни файлове"), както и данни, които събираме чрез използването на „бисквитки“ или подобни технологии.

Данните, предоставени от вас по време на регистрацията или автоматично регистрирани, се предават на трети страни без вашето съгласие само ако това се изисква по закон или по съдебно разпореждане, или ако разкриването им е необходимо за съдебно или наказателно преследване в случай на атаки срещу нашата интернет инфраструктура. Данните няма да бъдат предавани за други нетърговски или търговски цели. Предадените данни могат да бъдат използвани от трети страни - доставчици на услуги, изключително за целите, за които сме им ги предали.

Следващите изявления имат за цел да ви информират за начините, по които събираме лични данни за вас на нашия уебсайт, и за законните цели, за които можем да ги използваме.

  1. Лични данни, които Вие активно ни предоставяте

Когато активно комуникирате с нас чрез нашия уебсайт, ние обработваме личните данни, които доброволно ни предоставяте. Това се отнася по-специално до следните наши предложения:

 • Формуляр за контакт: Ако решите да се свържете с нас като използвате формуляра за контакт, предоставен на нашия уебсайт, личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат обработени (напр. Име, обръщение, имейл адрес, адрес и Ваше запитване). Тези данни се обработват, за да можете да получите отговор на Вашия въпрос или да бъде комуникирано с Вас по някакъв друг начин. Формулярите на нашия уебсайт са свързани със Salesforce Pardot, за да запишат и обработят вашата заявка в нашата система Salesforce CRM с цел да се свържат с вас или да ви изпратят допълнителна информация. Salesforce не съхранява IP адрес, а използва функциите за индивидуално приписване "уникален идентификатор на посетителя" и "уникален идентификатор".

Правно основание: чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO - изпълнение на (пред)договорни    задължения.

 • Newsletter/ Бюлетин: Ако сте се абонирали за нашия бюлетин чрез уебсайта, личните данни, които предоставяте (напр. име, имейл адрес, дата на раждане, предпочитания за продукти), ще бъдат обработени, за да Ви предоставим желания бюлетин с конкретна информация за нашите продукти и налични промоции. Ако вече не желаете да получавате бюлетина, можете да се отпишете по всяко време, като кликнете върху съответната връзка в бюлетина или като ни изпратите желанието си за оттеглянето си по имейл.

Правно основание: Чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO - съгласие.

 • Потребителски профил: Ако сте се регистрирали за получаване на потребителски профил на нашия уебсайт, личните данни, които доброволно сте предоставили (например име, длъжност, имейл адрес, парола, отрасъл, компания, данни за контакт), ще бъдат обработени, за да ви позволят да получите достъп и да използвате потребителския си акаунт.

Правно основание: Чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO - изпълнение на договора.

Някои от данните, които искаме във връзка с гореспоменатите ни инструменти, могат да бъдат маркирани като задължителни полета (*). Не сте задължени да предоставяте тези данни. Въпреки това, без да предоставите тази информация, може да не успеем да обработим Вашата заявка или да предоставим нашите услуги.

1.2.   Регистрационни файлове

Можете да посетите нашия уебсайт, без да ни предоставяте активно информация за Вас. В този случай ние събираме определени данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър на уебсайта (т.е. регистрационни файлове).

Нашите регистрационни файлове съдържат следната информация: дата и час на достъп до нашия уебсайт, (ii) тип, версия и настройки на Вашия уеб браузър, (iii) Вашата операционна система и доставчик на услуги, (iv) заявени страници и файлове, (v) тези преди посещение на нашия уебсайт, използвания уебсайт и (vi) вашия IP адрес. IP адресът е специфичен номер, уникален за Вашия компютър, който позволява на устройството Ви да комуникира в мрежа, използвайки Интернет протокола (IP). IP адресите могат да бъдат квалифицирани като лични данни, тъй като позволяват идентифицирането на потребителя при определени обстоятелства.

Обработката на тези регистрационни файлове е необходима, за да гарантираме функционалността, стабилността и сигурността на нашия уебсайт. Можем да ги обработваме и като част от криминалистични разследвания в случай на нарушаване на сигурността или за съставяне на статистически данни за потребителите. Вашият IP адрес ще се използва само в анонимизирана форма за статистически цели.

Правно основание: чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO (легитимен интерес за поддържане на функционалността, стабилността и сигурността на нашия уебсайт.

1.3.   Бисквитки

Този уебсайт използва и „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които могат да се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт и които запазват определена информация за Вас. „Бисквитките“ не могат да осъществяват достъп, четат или променят други данни, съхранявани на Вашето устройство. Когато говорим за „бисквитки“, ние включваме и други технологии с подобни цели, като например пикселни тагове. 

Ние използваме два вида „бисквитки“ на нашия уебсайт:

 • Необходими „бисквитки“: Без необходимите „бисквитки“ правилното функциониране на нашия уебсайт не би могло да бъде гарантирано или само в ограничена степен. Използването на необходимите „бисквитки“ на нашия уебсайт е възможно без Вашето съгласие. Можете обаче да деактивирате „бисквитките“ по всяко време, като промените настройките на браузъра си.

Правно основание: Чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO - легитимен интерес.

 • Незадължителни „бисквитки“: Този вид „бисквитки“ могат да се използват за подобряване на нашия уебсайт, оптимизиране на Вашето потребителско изживяване, анализ на поведението на потребителя или персонализиране на маркетингови дейности. Незадължителните „бисквитки“ могат да се използват и от външни рекламни компании („бисквитки на трети страни“). Незадължителните бисквитки се използват само с Вашето съгласие, което можете да изберете и запазите с помощта на плъзгача в изскачащия прозорец. Това съгласие може също да бъде оттеглено по всяко време за в бъдеще.

Правно основание: Чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO - съгласие.

Следните „бисквитки“ са зададени (времетраене за сесия):

 • PHPSESSID (Валидност до края на сесията)

За целите на Google Analytics:

 • WSS_FullScreenMode
 • _gat_UA-58820826-3
 • _gid
 • _ga

За целите на Salesforce Pardot Marketing Automation:

 • Visitor Cookie
 • Pardot App Session Cookie

2.      Уеб анализи

Google Analytics

Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта. Получените от това данни се използват за оптимизиране на нашия уебсайт и рекламни цели.

Google Analytics ни се предоставя от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google обработва данни за използването на уебсайта от наше име и е поела договорно задължение за предприемане на мерки за гарантиране на сигурността и поверителността на обработваните данни.  

По време на посещението ви на уебсайта се записват, наред с другото, следните данни:

 • Извиканите страници
 • Заявки за оферта за продукти
 • Постигането на "цели на уебсайта" (напр. заявки за контакт и регистрация за получаване на бюлетин)
 • Вашето поведение на страниците (например време на престой, кликвания, поведение при смяна на подстраница)
 • Вашето приблизително местоположение (държава и град)
 • Вашият IP адрес (в съкратена форма, така че да не е възможно ясното му присвояване)
 • Техническа информация като браузър, интернет доставчик, крайно устройство и резолюция на екрана
 • Източник на произход на Вашето посещение (т.е. чрез кой уебсайт или рекламна медия сте стигнали до нас)

Никакви лични данни като име, адрес или данни за контакт не се предават на Google Analytics.

Тези данни се предават на сървърите на Google в САЩ. Бихме искали да отбележим, че в САЩ не може да се гарантира същото ниво на защита съгласно закона за защита на данните, както в ЕС.

Google Analytics съхранява "бисквитките" в уеб браузъра ви за период от две години след последното ви посещение. Тези бисквитки съдържат случайно генериран потребителски идентификатор, с който можете да бъдете разпознати при бъдещи посещения на уебсайта.

Записаните данни се съхраняват заедно с произволно генерирания идентификатор на потребителя, което дава възможност за оценка на псевдонимни потребителски профили. Тези данни, свързани с потребителя, се изтриват автоматично след 14 месеца. Другите данни остават съхранени в обобщена форма за неопределено време.

Ако не сте съгласни със събирането на данни, можете да го предотвратите с еднократното инсталиране на добавката за браузър за деактивиране на Google Analytics или като отхвърлите бисквитките чрез нашия диалогов прозорец за настройки на бисквитките.

Ремаркетинг в Google

Използваме и функцията за ремаркетинг на Google. Това ни позволява да ви предлагаме персонализирани реклами в подходящи рекламни пространства на други уебсайтове въз основа на интересите, които сте показали на нашия уебсайт. Тази опция е ограничена до максимум 18 месеца.

За повече информация, вижте политиката за поверителност на Google. Можете да предотвратите показване на реклами, базирано на интереси, като инсталирате тази приставка за браузър.

Salesforce Pardot маркетинг автоматизация

Използваме инструмента за анализ Pardot от salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3 етаж, Сан Франциско, Калифорния 94105, САЩ. Услугите Pardot задават максимум две бисквитки. Това са "Бисквитка на посетителя" и "Бисквитка на сесията на приложението Pardot". Тези бисквитки генерират идентификационен номер, чрез който се разпознава браузърът на посетителя на уебсайта. Идентификационният номер е генериран цифров код, който няма никакво значение извън Pardot Services. "Pardot App Session Cookie" се задава само когато клиентът влезе в приложението Pardot като потребител. Всички "бисквитки" получават само генерирания цифров код. 

Използваме Pardot, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. За тази цел анализираме поведението на потребителите или кликванията на нашия уебсайт, за да адаптираме по-добре комуникацията си към нуждите на клиентите.

Като инструмент за изпращане на бюлетини използваме и инструмента Pardot на доставчика на услуги salesforce.com за изпращане и обработка. Оценяваме поведението на потребителите чрез технологиите за проследяване на този софтуер. По този начин анализираме навиците на четене, проследяваме дали нашите имейли се отварят, върху кои връзки се кликва и какви интереси имат нашите получатели. Използваме тази информация, за да подобрим имейлите, които ви изпращаме, и услугите, които предоставяме. 

Можете да намерите повече информация относно защитата на данните при доставчика на услуги на адрес:  https://www.salesforce.com/company/privacy/  

Facebook Pixel / Facebook Пиксели

Нашият уебсайт използва Facebook Pixel на социалната мрежа Фейсбук, която се управлява от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ, или ако сте жител на ЕС, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия ("Фейсбук").

С помощта на Facebook Pixel Facebook може да определи посетителите на нашата страница като целева група за представяне на реклами, така наречените „реклами във Facebook“. За тази цел на този уебсайт е вграден таг за ремаркетинг от Facebook. Чрез този инструмент  се установява директна връзка със сървърите на Facebook, когато посещавате уебсайта. Сървърът на Facebook е информиран, че сте посетили този уебсайт и Facebook събира тази информация за Вашия личен потребителски акаунт във Facebook. Записаните данни не могат да бъдат разглеждани от нас, но могат да се използват само в контекста на рекламата.

Събирането и предоставянето на Вашите лични данни за целите на „Facebook Пиксели“ се извършва въз основа на Вашето съгласие, което можете да дадете, като го потвърдите в изскачащия прозорец на бисквитките (чл. 6, ал. 1, буква GDPR). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с действие за в бъдеще. Можете също така да откажете използването на бисквитки, като направите съответните настройки в браузъра си.

Опцията за отказ от Facebook уеб проследяването е деактивирано на тази страница.

Като алтернатива можете да деактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ на адрес https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. За да направите това, трябва да сте влезли във Facebook. Можете да намерите повече информация за събирането и използването на данни от Facebook, както и Вашите права и опции за защита на личните Ви данни в информацията за защита на данните във Facebook на https://www.facebook.com/about/privacy.

LinkedIn Conversion Tracking / Проследяване на реализациите в LinkedIn

Нашият уебсайт използва инструмента за проследяване на реализациите от LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). За тази цел LinkedIn Insight Tag е интегриран в нашия уебсайт, което позволява на LinkedIn да събира статистически, псевдонимни данни за Вашето посещение и използване на нашия уебсайт и да ни предоставя съответната обобщена статистика въз основа на Вашите действия на уебсайта. По-специално, за измерване на ефективността на нашите LinkedIn кампании. Обикновено се записва следната информация: LinkedIn потребителски идентификатор (идентификатор на бисквитка), IP адрес, метаданни за посещението на уебсайта, като тип браузър, посетен уебсайт.

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на проследяването на реализациите в LinkedIn въз основа на Вашето съгласие, което можете да дадете, като изберете в изскачащия прозорец на „бисквитките“ (член 6, параграф 1, озаглавен GDPR). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с действие за в бъдеще. Можете също така да откажете използването на „бисквитки“, като направите съответните настройки в браузъра си ( с ефект само върху нашия сайт) като кликнете на активационния линк по-долу:

Отказът от проследяване на реализации в LinkedIn е деактивиран на тази страница.

От тук можете да активирате опцията: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

За повече информация относно събирането и използването на данни от LinkedIn, както и за правата ви в това отношение и възможностите за защита на поверителността ви, моля, вижте политиката за поверителност на LinkedIn на адрес: https://privacy.linkedin.com/de-de?#

Как можете да контролирате и управлявате използването на „бисквитки“:

Като изберете в изскачащия прозорец за „бисквитките“, че се съгласявате с използването на незадължителните бисквитки, изброени по-горе на нашия уебсайт. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с ефект за в бъдеще.

Можете също така да предотвратите използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки във Вашия браузър или като изтриете „бисквитките“ от Вашето устройство или браузър. Повечето браузъри приемат „бисквитките“ автоматично. Можете обаче да промените настройките, за да изтриете „бисквитките“ или да деактивирате автоматичното им използване, ако предпочитате. Имате възможност да видите кои „бисквитки“ са зададени и да ги изтриете поотделно, да блокирате „бисквитки“ на трети страни или „бисквитки“ от определени уебсайтове, да приемете всички „бисквитки“, да бъдете уведомени, когато се използва „бисквитка“ или да деактивирате всички „бисквитки“. Изберете "Опции" или "Настройки" на Вашия браузър, за да промените предпочитанията си и използвайте следните връзки за допълнителна информация, специфична за браузъра:

Настройки на „бисквитките“ в Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Настройки на „бисквитките“ в Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  

Настройки на „бисквитките“ в Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en   

Настройки на „бисквитките“ в Safari:
https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/en/9277.html  

Трябва да знаете, че всички предпочитания ще бъдат загубени, ако изтриете всички „бисквитки“ и много уебсайтове не могат да функционират правилно или някои функции ще се загубят. Поради тези причини не препоръчваме да деактивирате „бисквитките“, когато използвате нашия уебсайт.

3.      ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За горепосочените цели можем да предоставим Вашите лични данни на следните получатели:

 • на нашите служители, които се нуждаят от тях за изпълнение на договорни и законови задължения и законни интереси, компании от групата, външни доставчици на услуги (например доставчици на ИТ услуги) и партньори за сътрудничество, които предоставят услуги за обработка на данни за нас или които предоставят по друг начин лични данни за целите, описани в тази декларация за защита на данните (като външни консултанти) или които са Ви съобщени, когато събираме Вашите лични данни. При поискване ще Ви предоставим списък с нашите настоящи доставчици на услуги и партньори. Всички получатели са длъжни да третират Вашите данни поверително и да ги обработват само в контекста на предоставянето на услуги;
 • на партньори за реклама и уеб анализ (напр. Google LLC), които предоставят определени услуги във връзка с нашия уебсайт;
 • на компетентни органи, като например данъчни, надзорни или охранителни органи, или публични органи, съдилища или други трети страни, ако разкриването е необходимо (i) поради приложимите закони или разпоредби, (ii) за упражняване, поддържане или защита на нашите законни права или (iii) за защита на Вашите интереси или интереси на друго лице;
 • на потенциален купувач (и неговите агенти и съветници) във връзка с планирана покупка, сливане или поглъщане на нашата компания (или част от нея), при условие, че информираме купувача, че той може да използва Вашите лични данни само за описаните в тази декларация за защита на данните цели;
 • на всяко друго лице, при условие, че имаме Вашето съгласие.

Някои от тези получатели може да се намират в държави извън ЕС или ЕИП, които Комисията на ЕС все още не е сертифицирала като държави с адекватно ниво на защита на данните. Следва да се отбележи, че нивото на защита на данните в тези държави може да не е същото като в рамките на ЕС или ЕИП. Освен това съществува вероятност тези данни да бъдат обект на достъп от страна на местните органи или съдилища съгласно приложимите разпоредби.

Когато прехвърляме лични данни на такива трети държави, обаче, ние прилагаме подходящи гаранции за сигурност, за да гарантираме, че Вашите права са защитени в съответствие с разпоредбите на GDPR. Това включва сключването на стандартни договорни клаузи, публикувани от Комисията на ЕС за предаване на лични данни (член 46, параграф 2, буква в GDPR). Допълнителни подробности за използваните гаранции за сигурност и копия на съответните споразумения са достъпни при поискване от datasecurity@alukoenigstahl.com.

4.      КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Регистрационните файлове обикновено се съхраняват за период от три месеца. След този период регистрационните файлове се съхраняват в нашите системи само с цел разследване на нередности или инциденти със сигурността. За продължителността на съхранението на бисквитките вижте точка 3 по-нагоре.

Съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта, за която са събрани. Във всеки случай ние съхраняваме Вашите данни за срока на нашите договорни отношения с Вас. След този период съхраняваме данните, за да изпълним законоустановените изисквания за съхранение (напр. За да изпълним 7-годишното задължение за съхранение в съответствие с приложимите разпоредби на данъчното и корпоративното право). Ако е необходимо, можем да съхраняваме и Вашите данни, докато потенциалните правни искове срещу нас все още не са изтекли; За определени искове давностният срок може да бъде до 30 години.

Щом няма законови причини за по-нататъшното съхраняване на лични данни, те се изтриват или анонимизират.

5.      ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ЗАСЕГНАТО ЛИЦЕ

Като засегнато лице имате следните права, по-специално по отношение на личните си данни при условията, определени от закона:

 • да проверите дали и кои лични данни сме съхранили за Вас и да получите копия от тези данни (право на информация)
 • да поискате корекция, добавяне или изтриване на личните Ви данни, които са неправилни или не се обработват в съответствие със закона (право на корекция и изтриване)
 • да изискате от нас да ограничим обработката на Вашите лични данни (право на ограничение)
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства или да оттеглите съгласие, дадено преди това за обработка (право на възражение или оттегляне на съгласие)
 • да получавате личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и дигитален формат и да прехвърляте тези данни на друго отговорно лице (право на преносимост на данни)

Ние не обработваме Вашите лични данни с цел вземане на решения, които се основават изключително на автоматизирана обработка, включително профилиране, и които имат правни последици за Вас (чл. 22 от ОРЗД).   

За да упражните някое от горните права, изпратете имейл на datasecurity@alukoenigstahl.com. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че правата Ви за защита на данните са били нарушени. За България отговорен орган е Комисията за защита на личните данни. 

6.      АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

Използвайки нашия уебсайт, Вие потвърждавате, че сте се запознали с описаните по-горе начини за използването на данни. Тази декларация за защита на данните е незабавно валидна и замества всички предишни изявления. Декларацията за защита на данните може да се актуализира по отношение на правното, техническото или бизнес развитието. Ще предприемем подходящите мерки, за да Ви информираме според важността на направените промени.

7.      СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

AKS предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити обработваните данни срещу случайни или умишлени манипулации, загуба, унищожаване или срещу достъп на неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие. Не можем обаче да гарантираме защитата на данните срещу прихващане, незаконно използване, злоупотреба или модификация, както и срещу случайно разкриване или достъп или чрез неразрешени действия от трети страни.

8.      ВРЪЗКИ С ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ  

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други доставчици и връзки към нашите профили в социални медии (Facebook, YouTube, Instagram, Google+, LinkedIn, Xing,). Тази декларация за защита на данните се отнася само за уебсайтове и услуги, които ни принадлежат и се управляват от нас или от трети страни. Ние нямаме контрол върху връзки, които произхождат от нашите услуги. Ние не носим отговорност дали тези доставчици или операторите на социалните медийни платформи спазват законовите разпоредби за защита на данните.

9.      НАШИТЕ КОНТАКТНИ ДАННИ

В случай, че имате някакви въпроси или други притеснения относно обработката на Вашите лични данни от нас, моля, свържете се с datasecurity@alukoenigstahl.com.


***Последна актуализация: 05.09.2022